Πώς μπαίνω στην εκπαιδευτική πύλη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και παρακολουθώ ασύγχρονα μαθήματα

1. Ανοίξτε έναν internet Explorer

2. Μεταβείτε στο portal ΣΥΖΕΥΞΙΣ πληκτρολογώντας www.syzefxis.gov.gr

3. Κάντε κλικ στο tab εκπαιδευτική πύλη
 

4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε για την Εκπαιδευτική πύλη. Προσοχή! Το όνομα χρήστη για εισαγωγή είναι το ίδιο με το όνομα χρήστη το οποίο έχετε για την εισαγωγή σας στην περιοχή μελών του portal. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης αντίθετα είναι για όλους η λέξη welcome. Μετά την πρώτη εισαγωγή σας θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Κατά συνέπεια αν έχετε ήδη εισέλθει έστω και μια φορά στην εκπαιδευτική πύλη (και άρα έχετε ήδη αλλάξει τον κωδικό πρόσβασή σας) τότε θα πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό που βάλατε μετά την πρώτη εισαγωγή σας στην εκπαιδευτική πύλη. Σε περίπτωση που τον έχετε ξεχάσει ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα επικοινωνήστε με το help desk της εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 210-6899285 ή στείλτε mail στο syzefxis@atc.gr.

Αφού εισέλθετε στην εκπαιδευτική πύλη:

1. Εμφανίζεται η αρχική σελίδα και επιλέγετε από το μενού την καρτέλα «Εκπαίδευση».

2. Εμφανίζεται η σελίδα «Οι Εγγραφές Μου» που περιέχει όλες τις τρέχουσες εγγραφές.
Για να παρακολουθήσετε το μάθημα «Τηλεφωνία» ή «ΥΔΚ – Οδηγός για Νέους Χρήστες» θα πατήσετε στο σύνδεσμο «Έναρξη» για το αντίστοιχο μάθημα.