Πώς συνδέομαι-διοργανώνω μια τηλεδιάσκεψη ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Εφόσον έχει εξασφαλιστεί σύνδεση της λύσης τηλεδιάσκεψης (κονσόλα ή web camera) που διαθέτει ο φορέας με τον ελεγκτή πύλης, υπάρχουν 2 τρόποι για να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ χρηστών εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Ο πρώτος είναι η απ' ευθείας σύνδεση μεταξύ μόνο 2 φορέων. Η σύνδεση πραγματοποιείται καλώντας ο ένας φορέας το αντίστοιχο 3ψήφιο ή 4ψήφιο κωδικό (Ε.164) του άλλου. Αναλυτικός κατάλογος των κωδικών υπάρχει στο portal του έργου www.syzefxis.gov.gr.
Ο δεύτερος τρόπος σύνδεσης προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 15 σημείων (πολυδιάσκεψη) και για αυτόν απαιτείται σύνδεση του κάθε σημείου με την MCU (multipoint control unit) που βρίσκεται στον ΟΤΕ. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση απαιτείται από τον φορέα-διοργανωτή της εκδήλωσης να ενημερώσει τουλάχιστον 3 μέρες πριν το helpdesk του ΟΤΕ με αναλυτικό κατάλογο των σημείων. Την ημέρα της σύνδεσης όλοι πρέπει να έχουν ανοικτά τα συστήματά τους τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη, έτσι ώστε να μπορούν να δεχτούν την κλήση από τον ΟΤΕ και να συμμετάσχουν κανονικά στην τηλεδιάσκεψη.