Πώς δημιουργώ λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους χρήστες του φορέα μου

Η δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους χρήστες του φορέα σας είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα από την περιοπχή μελών του portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και φού έχετε εισάγει τους χρήστες του φορέα σας

 

α. Στο αρχείο αυτό μπορείς να βρεις οδηγό για το πώς δημιουργείς και επεγεργάζεσαι διευθύθνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους χρήστες του φορέα σου

 

β. Στο αρχείο αυτό μπορείς να βρεις οδηγό για το πώς σετάρεις έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

 

γ. Στο αρχείο αυτό μπορείς να βρεις οδηγό για το πώς σετάρεις έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook Express