30/06/2011

Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Ανακοινώνεται δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η σχετική ανακοίνωση και λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο: 

http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=879:ddsyz&catid=6:latest-news&Itemid=18