Εκπαίδευση

Το Helpdesk του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για θέματα εκπαίδευσης  

απαντά στο τηλέφωνο 210-6856597, 6947423031
έχει FAX 210-6897963
και e-mail syzefxis@atc.gr