10/02/2012

Δελτίο τύπου του ΥΔΜΗΔ για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Εχει ήδη υπογραφεί (27-1-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ), καθώς και Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., για τις διαδικασίες της προκήρυξης και υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, έχει ήδη υποβληθεί από την ΚτΠ Α.Ε. σχετικό Τεχνικό Δελτίο για έγκριση της κοινοτικής χρηματοδότησης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στην σχετική Πρόσκληση 32.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΔΜΗΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ