13/03/2012

Κατάλογος κτιρίων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Σε ακολουθία της διαβούλευσης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η ΚτΠ Α.Ε., δημοσιοποιείται αναλυτικός ενδεικτικός κατάλογος με στοιχεία για τα 34.000 περίπου κτίρια πρόσβασης, που μετέχουν στο σχεδιασμό του έργου.

Ο κατάλογος θα επικαιροποιηθεί μέσω κατάλληλης δράσης.

Το σχετικό αρχείο μπορεί να ανακτηθεί από εδώ.