24/05/2012

Ολοκλήρωση μετάπτωσης του ΕΟΤ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Ολοκληρώθηκε σήμερα, με τη μετάπτωση των ιστοχώρων του ΕΟΤ www.visitgreece.gr και www.my-greece.gr, η ένταξη του δικτύου δεδομένων του ΕΟΤ στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Ο  ΕΟΤ πλέον έχει στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ :

  • Πρόσβαση ΣΥΖΕΥΞΙΣ metro ethernet (35 Μbps) στην κεντρική του υπηρεσία από την οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των παραπάνω ιστοχώρων του, το ηλ. ταχυδρομείο του και την πρόσβαση των χρηστών του στο ενδοδίκτυο/διαδίκτυο και τις περιφερειακές του υπηρεσίες τουρισμού (ΠΥΤ) 
  • Πρόσβαση ADSL ΣΥΖΕΥΞΙΣ (24Mbps/1Mbps) σε 18 σημεία πανελλαδικά περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού (ΠΥΤ)

 

Ακολουθεί σύντομα και η μετάπτωση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του τηλεφωνικού του δικτύου