06/06/2012

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Υπογράφηκε σήμερα από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού κο Αντώνη Μαρκόπουλο η ένταξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για χρηματοδότηση από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", ύψους 172,3 εκ €. Η απόφαση ένταξης αυτή, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για το Εθνικό Δίκτυο και ουσιαστικά αποτελεί την τελευταία σημαντική προυπόθεση πριν τη σύσταση και λειτουργία της απαραίτητης διακομματικής επιτροπής για το έργο.

Μπορείτε να διαβάσετε την "Aπόφαση Eνταξης" από εδώ.

 

 

Η ένταξη αυτή εξασφαλίζει την αναγκαία μόχλευση κοινοτικών κονδυλίων για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ιδιαίτερα για την προμήθεια των απαραίτητων υποδομών του Εθνικού Δικτύου και έρχεται σε ακολουθία της αντίστοιχης απόφασης "Εγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης" του Υπ. Οικονομικών, που εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2012 ύψους 458,2 εκ € που δίνει στο έργο, την έγκριση στο πλαίσιο του Τακτικού Προυπολογισμού και του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) (ν.3979/2011 άρθρο 38), για τις απαραίτητες εθνικές πιστώσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε την "Eγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης" από εδώ.