• Εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο Περιφέρειας όσον αφορά στο σκέλος της μηχανογράφησης και μετάδοσης των Εθνικών Εκλογών του 2012
  • Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης που αφενός θα εμφανίζει τα αποτελέσματα και των 7 νομών της ΠΚΜ και αφετέρου να μπορεί να επεκταθεί για χρήση από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (πρωτοδικεία, δήμοι, αλλες περιφέρειες,υπουργείο).

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε αποκλειστικά με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων, για ελαχιστοποίηση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας της εφαρμογής και αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και συμμετοχής των υπαλλήλων πληροφορικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ στους διαφορετικούς ρόλους που υπάρχουν στο κύκλο ζωής του λογισμικού.

Η λειτουργικότητά της απαρτάται από δύο τμήματα:

  • Από την καταχώρηση των ψήφων των συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα, διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι περιφερειακές ενότητες της Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς, καθώς και η περιφερειακή ενότητα των Σερρών που καταχωρεί τα αποτελέσματά της σε δική της εφαρμογή μηχανογράφησης και με ασφαλή τρόπο ενσωματώνονται τα αποτελέσματα της στην εφαρμογή της ΠΚΜ.
  • Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τη μορφή γραφημάτων και αριθμητικών δεδομένων. Δείγμα της τελευταίας είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ekloges.pkm.gov.gr στην οποία απεικονίζεται το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου, οπότε έγινε και η πιλοτική χρήση της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα μπορούν να φιλτραριστούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, Δήμου, Δημοτικής Ενότητας, Δημοτικού Διαμερίσματος, Εκλογικού Διαμερίσματος και Εκλογικού Τμήματος.

Όσον αφορά στο τεχνικό κομμάτι, η υποδομή βασίστηκε σε Linux server, με Apache ως web server, MySQL ως βάση δεδομένων και PHP ως τη γλώσσα σεναρίων για τις δυναμικές ιστοσελίδες. Διάφορα μέτρα ασφαλείας για τη μη αλλοίωση των αποτελεσμάτων έχουν τοποθετηθεί: ενδεικτά αναφέρονται η αυθεντικοποίηση των χρηστών που καταχωρούν τους ψήφους, καθώς και η αποκλειστική χρήση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης "Σύζευξις", για την ασφαλή διασύνδεση των τερματικών καταχώρησης ψήφων με τους εξυπηρετητητές της εφαρμογής εκλογών. Τέλος ο σχεδιασμός του στατικού και δυναμικού περιεχομένου έχει βελτιστοποιηθεί, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμονής από τον τελικό χρήστη που θέλει να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα σε επίπεδο περιφέρειας .

Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετρική, ανοιχτής αρχιτεκτονικής και άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμη για επόμενες εκλογές (δημοτικές, περιφερειακές, βουλευτικές) και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι υπάρχει εξοικονόμηση της τάξης των 40.000 ευρώ για κάθε εκλογική αναμέτρηση για το σύνολο της ΠΚΜ.