15/06/2012

Η τηλεφωνία της ΕΛΣΤΑΤ πλήρως στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Από την 1η Ιουλίου 2012 η Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά την τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ (213-1350000)    

Τα παλαια τηλέφωνα (210-48485xxxx) θα πάψουν να ισχύουν. 

Δείτε εδώ σχετικό δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ