12/07/2012

Αναβάθμιση πρόσβασης κτιρίων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης μέσω δικτύου οπτικών ινών ΜΑΝ του Δήμου

Από 11-7-2012 στο Δήμο Καλαμαριάς συνδέθηκε και ενεργοποιήθηκε πρόσβαση 100Mbps στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ I (Νησίδα 3 - FORTHNET) η οποία εξυπηρετεί το σύνολο των κτιρίων ενδιαφέροντος του Δήμου και το κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Συντομα η πρόσβαση αυτή θα αναβαθμιστεί στο 1 Gbps.

Ως αποτέλεσμα, οι ταχύτητες πρόσβασης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του Δήμου και των περιφερειακών του κτιρίων  αναβαθμίστηκαν σημαντικά (από 2 ή 4 σε 100Mbps) καθώς και της Απ. Διοίκησης από 34 σε 100 Mbps.

H αναβάθμιση και αλλαγή αρχιτεκτονικής, ενεργοποιήθηκε από τη FORTHNET στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι μετά από προσεκτικό σχεδιασμό με τους υπευθύνους του Δήμου της Απ. Διοίκησης και της ΚτΠ Α.Ε.