25/07/2012

Η τηλεφωνία τoυ Eλεγκτικού Συνεδρίου πλήρως στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Από μέσα Ιουλίου 2012 το Ελεγκτικό Συνέδριο χρησιμοποιεί αποκλειστικά την τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ (213-1309xxx)    

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :

213-1309814, 213-1309816, 213-1309821,  213-1309830, 213-1309831, 213-1309704, 213-1309706.

Επίσης πρόσφατα αναβαθμίστηκε και το κύκλωμα πρόσβασης του δικαστηρίου από 6 σε 23 Mbps (symmetric).