08/08/2012

Ενεργοποίηση του ΜΑΝ Αλεξανδρούπολης για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι - Πιλοτικό

Ενεργοποιηθηκε στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης πιλοτικά η πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ κτιρίων μέσω του ΜΑΝ Αλεξανδρούπολης.

Από την πλευρά του Δήμου ενεργοποιήθηκε το δίκτυο οπτικών ινών ΜΑΝ σε 3 κτίρια (τα τρία πρώτα κτίρια του παρακάτω πίνακα) που είχαν πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω χάλκινων γραμμών ΟΤΕ 2 ή 4 MBps.

Τα τρία κτίρια συνδέθηκαν στο ΜΑΝ μεσω θυρών 100Mbps το καθένα και συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό κτίριο του Δήμου, από όπου με πιλοτικό κύκλωμα VDSL-OTE 25Mbps συμμετρικά δρομολογήθηκαν προς το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Η αναβάθμιση της επικοινωνίας είναι εξαιρετική. Tα τρία κτίρια :

  • έχουν μεταξύ τους πλέον επικοινωνία FAST ETHERNET 100Mbps (με δυνατότητα αναβάθμισης στο 1Gbps) από 2 Mbps που είχαν πριν.
  • έχουν συνολική πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VDSL 25Mbps (με δυνατότητα αναβάθμισης στο 1Gbps - Metro Ethernet OTE) από 2-4 Mbps που είχαν πριν.

 

Oι νεες συνδέσεις είναι εξαιρετικά σταθερές και εξυπηρετούν με απόλυτη επιτυχία το σύνολο των υπηρεσιών δεδομένων - τηλεφωνίας - video των τριών φορέων.

Με τη νέα αρχιτεκτονική ουσιαστικά σε όλα τα κτίρια που έχουν και πρόσβαση σε ΜΑΝ και πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, αποκόπτεται το "παλιό χάλκινο κύκλωμα" ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΟΤΕ και αντικαθίσταται από οπτικό κύκλωμα ΜΑΝ έως το τον κεντρικό κόμβο του ΜΑΝ. Σε αυτό το σημείο γίνεται η συγκέντρωση του ΜΑΝ και από εκεί μεσω κεντρικού κυκλώματος τα κτίρια συνδέονται στη διανομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Η αρχιτεκτονική αυτή από Οκτώβρη 2012, θα εφαρμοστεί πλήρως και στα υπόλοιπα ΜΑΝ (68) και μάλιστα με κεντρικά aggregate κυκλώματα ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Gbps Μetro Ethernet OTE από τα κτίρια συγκέντρωσης.

Την επιτυχή υλοποίηση της παραπάνω αρχιτεκτονικής εγγυάται το πλαίσιο συνέργιας των έργων της ΚτΠ Α.Ε. :

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα 10 κτίρια στην Αλεξανδρούπολη που έχουν και ΜΑΝ και ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Στα τρία πρώτα έχει ήδη υλοποιηθεί η μετάπτωση μέσω του ΜΑΝ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.