19/02/2013

Σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο τεύχος προκήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, από την Δευτέρα 18η Φεβρουαρίου 2013 έως την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι το έργο να προκηρυχθεί μέσα στον επόμενο μήνα, αφού πρώτα εγκριθεί το τελικό τεύχος διακήρυξης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή (link εδώ).

Το έργο σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και αποτελεί μέρος του αντικειμένου του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων,  φωνής και εικόνας σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.

Η διαβούλευση διεξάγεται στον παρακάτω σύνδεσμο: (link εδώ).

 

Σημειώνεται πως μετά από κατάλληλη γραπτή επικοινωνία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνιστά "κρατικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών" σύμφωνα με το πνεύμα του ν.4070/2012 οπότε για την εσωτερική τηλεφωνική κίνηση εντός του δικτύου δεν εφαρμόζονται τέλη τερματισμού.