25/02/2013

Σε δημόσια διαβούλευση 3 τεύχη προκήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - 8 Νησίδες - SIX/DC - ΙSP/SLA

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, από σήμερα Δευτέρα 25η Φεβρουαρίου 2013 έως την Παρασκευή 8η Μαρτίου 2013, τα σχέδια διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για τα υποέργα : 

  1. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8»,

  2. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»,   
  3. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»,   
 
Υπενθυμίζεται πως μετά από κατάλληλη γραπτή επικοινωνία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνιστά "κρατικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών" σύμφωνα με το πνεύμα του ν.4070/2012 οπότε για την εσωτερική τηλεφωνική κίνηση εντός του δικτύου δεν εφαρμόζονται τέλη τερματισμού.