14/03/2013

Σε δημόσια διαβούλευση το πέμπτο τεύχος προκήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης

 Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, από την Πέμπτη 14η Μαρτίου 2013 έως την Παρασκευή 5η Απριλίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι το έργο να προκηρυχθεί μέσα στον επόμενο μήνα, αφού πρώτα εγκριθεί το τελικό τεύχος διακήρυξης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή (link εδώ).

Το έργο σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και αποτελεί μέρος του αντικειμένου του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων,  φωνής και εικόνας σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.

Η διαβούλευση διεξάγεται στον παρακάτω σύνδεσμο: (link εδώ).