02/08/2013

Ενεργοποίηση του ΜΑΝ Ιωαννίνων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Eνεργοποιήθηκε  και στα Ιωάννινα, ευρυζωνική πρόσβαση 1 Gbps στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για εξυπηρέτηση των δημοσίων υπηρεσιών που συμμετέχουν στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Ιωαννιτών.
Στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, ενεργοποιήθηκε κεντρικό κύκλωμα uplink  ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΟΤΕ 1 Gbps το οποίο και συνδέθηκε στο ΜΑΝ Ιωαννίνων.  
Από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών (με τεχνική συμβολή από το Πανεπιστήμιο Iωαννίνων - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και συντονισμό από την ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΚτΠ Α.Ε.), ενεργοποιήθηκε ήδη το δίκτυο οπτικών ινών ΜΑΝ σε 5 κτίρια που είχαν πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω χάλκινων κυκλωμάτων ΟΤΕ χαμηλής ταχύτητας, ενώ ακολουθεί άμεσα, ενεργοποίηση του ΜΑΝ σε άλλα 9 τουλάχιστον κτίρια δημοσίων υπηρεσιών των Ιωαννίνων που παρουσιάζονται σε πίνακα  παρακάτω.
Με τη μετάπτωση κάθε κτιρίου στο νέο τρόπο σύνδεσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, μέσω του ΜΑΝ, οι φορείς αποκτούν, έκαστος, πρόσβαση 100 Mbps (ή και 1 Gbps) στο Εθνικό Δίκτυο. Η σύνδεση αυτή είναι έως και 50 φορές μεγαλύτερη από τις προηγούμενες προσβασεις των κτιρίων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και είναι προφανές ότι συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών.  
Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί την τρίτη στο είδος της στο Εθνικό Δίκτυο, με ταχύτητα σύνδεσης 1 Gbps. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΔΜΗΔ, στο πλαίσιο του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που επιμελείται για λογαριασμό του Υπουργείου η ΚτΠ Α.Ε., ακολουθούν αντίστοιχες αναβαθμίσεις για δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών Δημων της χώρας.   
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών των Ιωαννίνων, που μετέχουν στην αναβάθμιση. Τα πέντε  πρώτα είναι ήδη ενεργά, ενώ η αναβάθμιση στα υπόλοιπα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχει ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου 2013.
 
 
ΦΟΡΕΑΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΝΕΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
4 Μbps
100 Mbps
2
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
8 Mbps
100 Mbps
3
ΠΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 8 Mbps
1 Gbps
4
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου
2 Mbps
100 Mbps
5
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
6 Mbps
100 Mbps
6
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η004 - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ADSL
100 Mbps
7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η005 - Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ADSL
100 Mbps
8
Δ.Α ΗΠΕΙΡΟΥ
2 Mbps
100 Mbps
9
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
6 Mbps
100 Mbps
10
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
2 Mbps
100 Mbps
11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-H112 - ΔΙ.ΣΑ., Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ADSL
100 Mbps
12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η102 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ADSL
100 Mbps
13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η109 - Δ.Ε.Σ.Ε.
ADSL
100 Mbps
14
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 Mbps
100 Mbps