03/02/2014

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα της ΚτΠ Α.Ε. για το έργο "Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα"

Στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» θα πραγματοποιηθεί τεχνική ημερίδα που θα διεξαχθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου και τη διαλειτουργικότητά του με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 στο αμφιθέατρο της ΓΓΠΣ (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346, Σταθμός Ηλεκτρικού Καλλιθέας - http://www.ploigos.gr/?sessionid=3a67f0dd3d28acd6c2a7a22bb8fcc2f4) και θα συμμετάσχουν σε αυτήν, αρμόδια στελέχη των αναδόχων εταιρειών για το έργο των ΜΑΝ, ΟΤΕ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ, καθώς επίσης και οι υπεύθυνοι του έργου από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, της  ΚτΠ ΑΕ, και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
 
Η agenda της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα και θα περιλαμβάνει ομιλίες που θα περιγράφουν αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου, τις φάσεις και το χρονοδιάγραμμά του, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του, αλλά και τους κινδύνους του.
 
Στην Τεχνική ημερίδα, θα υπάρξει η δυνατότητα για διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διευκρινιστούν τυχόν ερωτήματα από την πλευρά των φορέων.
 
 
Πληροφορίες:
τηλ : 213 1300 751 / 706
Fax: 213 1300 800