14/02/2014

Υπεγράφησαν στην ΚτΠ Α.Ε. οι συμβάσεις για τα ΜΑΝ

Υπεγράφησαν οι παρακάτω συμβάσεις :

1. οι υπ’ αριθμ. 1190, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184, 1183, 1182, και 1180 εννέα συμβάσεις με ημερομηνία 14-02-2014 μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. και του ΟΤΕ   για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα" αντίστοιχα για τις Περιφέρειες : ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 και

 2. οι υπ’ αριθμ. 1179, 1189 και 1181 τρείς συμβάσεις με ημερομηνία 14-02-2014 μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. και της ΙΝΤΡΑΚΑΤ  για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα" αντίστοιχα για τις Περιφέρειες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

Πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη που σε συνδυασμό με το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, μεταξύ άλλων, σε 68 πόλεις, θα αναβαθμίσει στα 100Mbps ή και 1 Gbps, 700 κτίρια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι , καθώς και 1300 σχολεία στην πρόσβασή τους στο σχολικό δίκτυο.

Το έργο θα διαρκέσει 2 χρόνια.