06/03/2014

Ενεργοποιείται το ΕΣΥΠ για την εξόφληση δαπανών τηλεπικοινωνιών δημοσίου

Δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση Ενεργοποίησης του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών Τηλεπικοινωνιών Δημοσίου (Ε.Σ.Υ.Π.).
 
Αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο :
 
  •  Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα άρθρα 38-40 του ν.3979/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα) που αφορούν :
A.    στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Τηλεπικοινωνιών Δημοσίου (Ε.Σ.Υ.Π.) και
B.    στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.)
 
  • Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ ενεργοποίησης του Ε.Σ.Υ.Π. – άρθρο 38 ν.3979/2011
 
  • Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ ενεργοποίησης του Δ.Δ.Τ. - άρθρο 39 ν.3979/2011
 
 
 
Υπενθυμίζουμε/διευκρινίζουμε στους φορείς ΣΥΖΕΥΞΙΣ ότι σύμφωνα με το νόμο και τις εκδοθείσες 2 αποφάσεις :
 
 

 
1.    Το ΕΣΥΠ υπάγεται στην ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών.
 
2.    Το ΕΣΥΠ ξεκινά από 1-5-2014, και ακολούθως οι φορείς του δημοσίου έχουν τρίμηνη προθεσμία (άρθρο 1 παρ. 2α) για να ενημερώσουν με τα στοιχεία τους το μητρώο φορέων του συστήματος ΤΗΛΕΔ, αφού πρώτα ορίσουν δύο (2) υπαλλήλους τους, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο Ε.Σ.Υ.Π./ΤΗΛΕΔ.
 
3.    Οι φορείς του υφιστάμενου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι προφανές ότι μέσω του ΕΣΥΠ / ΤΗΛΕΔ θα πρέπει να εξοφλούν :

o τις συμβάσεις offnet τηλεφωνίας  ΣΥΖΕΥΞΙΣ

o τις συμβάσεις απομακρυσμένων προσβάσεων ADSL ΣΥΖΕΥΞΙΣ

o τις συμβάσεις DNS καταχωρητών για ονόματα/Domains Internet

o για κτίρια που έχουν σύνδεση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κάθε άλλη υφιστάμενη σύμβαση τηλεπικοινωνιών (εκτός του πλαισίου ΣΥΖΕΥΞΙΣ), είτε τηλεφωνίας, είτε δεδομένων, είτε webhosting. Οι συμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως «παράλληλες συμβάσεις εκτός πλαισίου ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

o για κτίρια που δεν έχουν σύνδεση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κάθε υφιστάμενη σύμβαση τηλεπικοινωνιών, είτε τηλεφωνίας, είτε δεδομένων, είτε webhosting.

 

 
 

 
1.    Το ΔΔΤ υπάγεται στην ΥΑΠ του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
 
2.    To  ΔΔΤ έχει ξεκινήσει από 27-1-2012, και με διαπιστωτικές πράξεις - κατά φάσεις - του Υπουργού ΔΜΗΔ, θα διακόπτονται για τα κτίρια που έχουν σύνδεση ΣΥΖΕΥΞΙΣ, όλες οι  παράλληλες συμβάσεις τηλεπικοινωνιών τους.
 
3.    Η πρώτη διαπιστωτική πράξη θα εκδοθεί με την υπογραφή των συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι από την ΚτΠ Α.Ε. Οι συμβάσεις πέρασαν από προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται να υπογραφούν μέχρι αρχές Απριλίου 2014.
 
4.    Μετά την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για το ΔΔΤ, το ΕΣΥΠ δεν θα εξοφλεί λογαριασμούς παράλληλων συμβάσεων εκτός πλαισίου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, για κτίρια που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.   
 
5.    Για κτίρια που δεν έχουν ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν υφίσταται διαδικασία διακοπής υφιστάμενων τηλεπ. συμβάσεων με παρόχους για τις παραπάνω υπηρεσίες.
 
6.    Τα κτίρια που έχουν σύνδεση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πρέπει άμεσα σε συνεργασία με το helpdeskΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΟΤΕ & FORTHNET):
 
a.    να «μεταφέρουν» στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πλήρως την τηλεφωνική τους εξυπηρέτηση
b.    να έχουν το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ως αποκλειστική οδό για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο ή σύνδεσή τους με οποιοδήποτε κτίριο εκτός  ΣΥΖΕΥΞΙΣ
c.     να «μεταφέρουν» στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πλήρως τις δομές webhosting που συντηρούν σε εξωτερικούς παρόχους