18/03/2014

Ενεργοποίηση του ΜΑΝ Καλαμάτας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Eνεργοποιήθηκε  και στην Καλαμάτα, ευρυζωνική πρόσβαση 1 Gbps στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για εξυπηρέτηση των δημοσίων υπηρεσιών που συμμετέχουν στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, ενεργοποιήθηκε κεντρικό κύκλωμα uplink  ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΟΤΕ 1 Gbps το οποίο και συνδέθηκε σε κύριο κόμβο του ΜΑΝ στο Δημαρχείο Καλαμάτας.  
Η ΚτΠ Α.Ε. σε στενή συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας προετοίμασε την τεχνική λύση για την ενεργοποίηση του ΜΑΝ και της κεντρικής σύνδεσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.  Ακολούθως, με τεχνική συμβολή για τα οπτικά κυκλώματα από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ-INTRACOM (ανάδοχο του έργου ΜΑΝ Καλαμάτας) και τον ΟΤΕ και συντονισμό από την ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ της ΚτΠ Α.Ε., ενεργοποιήθηκε το δίκτυο οπτικών ινών ΜΑΝ σε 2 κτίρια που είχαν πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω χάλκινων κυκλωμάτων ΟΤΕ χαμηλής ταχύτητας, ενώ ακολουθεί άμεσα - μετά από την αποκατάσταση βλαβών οπτικού δικτύου - ενεργοποίηση του ΜΑΝ σε άλλα 4 τουλάχιστον κτίρια δημοσίων υπηρεσιών της Καλαμάτας που παρουσιάζονται σε πίνακα  παρακάτω.
Με τη μετάπτωση κάθε κτιρίου στο νέο τρόπο σύνδεσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, μέσω του ΜΑΝ, οι φορείς αποκτούν, έκαστος, πρόσβαση 100 Mbps (ή και 1 Gbps) στο Εθνικό Δίκτυο. Η σύνδεση αυτή είναι έως και 50 φορές μεγαλύτερη από τις προηγούμενες προσβασεις των κτιρίων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και είναι προφανές ότι συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών της Καλαμάτας.  
Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί την πέμπτη στο είδος της στο Εθνικό Δίκτυο, με ταχύτητα σύνδεσης 1 Gbps. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΔΜΗΔ, στο πλαίσιο του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που επιμελείται για λογαριασμό του Υπουργείου η ΚτΠ Α.Ε., ακολουθούν αντίστοιχες αναβαθμίσεις για δημόσιες υπηρεσίες και στα 68 Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών Δημων της χώρας.   
Υπενθυμίζουμε ότι για την επιτυχή σύνδεση και λειτουργία των κτιρίων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο ΜΑΝ χρησιμοποιούνται  τόσο το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι" του ΥΔΜΗΔ όσο και το έργο "Ολοκλήρωση των ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα" του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών της Καλαμάτας, που μετέχουν στην αναβάθμιση. Τα δύο  πρώτα είναι ήδη ενεργά, ενώ η αναβάθμιση στα υπόλοιπα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχει ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου 2014.

 

A/A ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΝΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΜΑΝ
1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 100 Μbps
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8 100 Μbps
3 ΝΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8 100 Μbps
4 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 100 Μbps
5 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 100 Μbps
6 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 100 Μbps