31/03/2014

Προκηρύχθηκαν οι 8 Νησίδες & η Ασύρματη Νησίδα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Προκηρύχθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε., την Παρασκευή 28-3-2014 τα δύο πρώτα από τα πέντε Υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ :  

  • «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8»
  • «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας»

 

Πρόκειται για Υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 444,1 εκ € για κατασκευή και τριετή λειτουργία των σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του ελληνικού δημοσίου. Οι συμβάσεις που θα προκύψουν και για τα Υποέργα θα είναι "Συμφωνίες Πλαίσιο".

 

  • Εδώ θα βρείτε το απαραίτητο υλικό δημοπράτησης των 8 Νησίδων &
  • Εδώ το απαραίτητο υλικό δημοπράτησης της Ασύρματης Νησίδας