Πραγματική Τοπολογία Δικτύου

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η πραγματική ανάπτυξη του δικτύου πρόσβασης και διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω ειδι&kapp

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η πραγματική ανάπτυξη του δικτύου πρόσβασης και διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω ειδικού εργαλείου GIS. Επίσης γίνεται zoom και σε κάποιες επιλεγμένες περιοχές. Με κόκκινο χρώμα είναι οι μοκροί φορείς, με πράσινο οι μεσαίοι και με ροζ οι μεγάλοι. Με μαύρο οι κόμβοι διανομής.

 

Ολες οι Νησίδες

 

Νησίδα 3

 

Νησίδα 4

  

Μεσσηνία