Τηλεφωνία / FAX Εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Η υπηρεσία τηλεφωνίας εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφερει τα παρακάτω :

  • Δυνατότητα για εσωτερική τηλεφωνική κλήση και επικοινωνία μεταξύ των Φορέων της νησίδας ατελώς.
  • Δυνατότητα για εσωτερική τηλεφωνική κλήση και επικοινωνία μεταξύ Φορέων διαφορετικών νησίδων ατελώς και μάλιστα με την ίδια διαφάνεια που έχει η τηλ. κλήση ανάμεσα σε Φορείς που βρίσκονται στην ίδια νησίδα
  • Δυνατότητα εισερχόμενης (από οποιοδήποτε τηλέφωνο εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ") τηλεφωνικής κίνησης για κάθε Φορέα της νησίδας σύμφωνα με το σχέδιο αριθμοδότησης .