Τηλεφωνία / FAX Εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Η υπηρεσία τηλεφωνίας προσφερει τα παρακάτω :

  • Διασύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου του Ανάδοχου με εξωτερικά - εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" - δίκτυα.
  • Δυνατότητα τηλεφωνίας μεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας με οποιουδήποτε σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδος. Οι κόμβοι του δικτύου διανομής (PoPs) θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε τηλεφωνική κλήση από χρήστη της νησίδας προς σταθερό τηλέφωνο εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" και εντός Ελλάδος έχει ενιαία χρέωση ανά λεπτό (flat rate). Η χρέωση θα αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, μικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιμής αστικής χρέωσης του ΟΤΕ.
  • Δυνατότητα τηλεφωνίας μεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας και οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου εντός Ελλάδος με χρέωση ανά δευτερόλεπτο και μάλιστα μικρότερη ή ίση από τις αντίστοιχες τιμές εταιρικών πακέτων που δίνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες. Η χρέωση θα αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, μικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιμής εταιρικών πακέτων που δίνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες.
  • Δυνατότητα τηλεφωνίας μεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας και οποιουδήποτε διεθνούς αριθμού κλήσης (εκτός Ελλάδος). Η χρέωση θα είναι ανά δευτερόλεπτο και ενιαία για κάθε διεθνή προορισμό και θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των αντίστοιχων χρεώσεων του ΟΤΕ για κλήσεις προς Αγγλία. Η χρέωση θα αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, μικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιμής χρέωσης για κλήσεις προς Αγγλία του ΟΤΕ.