Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα παρέχεται ως υπηρεσία του Data Center του Ανάδοχου και θα παρέχει σε κάθε χρήστη έναν προσωπικό λογαριασμό (e-mail account) ενώ παράλληλα θα υπάρχουν λογαριασμοί για διοικητική χρήση βάσει του οργανογράμματος του φορέα υιοθετώντας τη δενδρική δομή του οργανογράμματος του κάθε φορέα. Για τους φορείς που διαθέτουν δικούς τους εξυπηρετητές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα παρέχεται δυνατότητα mail routing (RFC974) προς αυτούς.

 

Για τους υπόλοιπους Φορείς η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχεται ως εξής: Ο Υπεύθυνος Φορέα έχει την ευθύνη για τη διαδικασία απόδοσης λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επικοινωνεί με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk 1ου επιπέδου) για θέματα που αφορούν άνοιγμα λογαριασμών, κλείσιμο λογαριασμών, αλλαγή κωδικών και ρυθμίσεις quotas. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να ανατεθούν στον Υπεύθυνο Φορέα με τη χρήση κατάλληλης διεπαφής κατά περίπτωση και μετά από τη σχετική εκπαίδευση.