Οδηγίες Ενεργοποίησης Υπηρεσίας

Για τις οδηγίες ενεργοποίησης της υπηρεσίας  Τηλεδιάσκεψης πατήστε εδώ.