Τεχνικά Χαρακτηριστικά Studio Τηλεδιάσκεψης

Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα προσφέρει και υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης, κάτι που δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ομάδων χρηστών που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Η προσφερόμενη θα εξασφαλίζει προηγμένη τεχνολογικά τηλεπικοινωνία υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.
Η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει την αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο γεωγραφικά απομακρυσμένων συνομιλητών, μέσω εικόνας, ήχου και δεδομένων. Οι λειτουργίες που θα υποστηρίζονται είναι:

 • Audio και video conferencing, δηλ. οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων (π.χ. συνομιλία, υποβολή ερωτήσεων)
 • Data conferencing, δηλ. διαμοιρασμός δεδομένων και εφαρμογών (π.χ. κοινή χρήση ενός εγγράφου του Word, χρήση whiteboard, μεταφορά αρχείων).

Ο εξοπλισμός Studio Tηλεδιάσκεψης θα εγκατασταθεί σε χώρους που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από τους Φορείς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

Με βάση το παρακάτω σχήμα ο τηλεοπτικός δέκτης μαζί με το ανεξάρτητο σύστημα της τηλεδιάσκεψης θα βρίσκονται στην μια πλευρά της αίθουσας. Πιο συγκεκριμένα το codec θα εγκατασταθεί πάνω στην τηλεόραση, είτε μπροστά από αυτή και σε υπόβαθρο ύψους ομοίου με τα γραφεία της αίθουσας.
Η τοποθέτηση του codec θα γίνει έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης οποιουδήποτε από τα άτομα της αίθουσας από τον απομακρυσμένο χώρο, τόσο από άποψη εικόνας όσο και ήχου. Για αυτό το λόγο θα γίνει και χρήση ενσωματωμένης (στο codec) κάμερας που έχει δυνατότητα περιστροφής σε τόξο γωνίας 180ο στο οριζόντιο επίπεδο. Εκτός των άλλων η κάμερα θα υποστηρίζει:

 • Δυνατότητα εντοπισμού του ομιλητή από την κάμερα με βάση την ενεργοποίηση του μικροφώνου του
 • Έλεγχος από το τηλεχειριστήριο της κάμερας, του ήχου και του interface του λογισμικού χρήσης της συσκευής.
 • Εξ αποστάσεως έλεγχος (far end camera)

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα είναι προσκείμενος στο σύστημα τηλεδιάσκεψης και συνδεδεμένος μέσω καλωδίου VGA σε αυτό. Με την επιλογή " PCPresenter" μέσα από το τηλεχειριστήριο ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να διαμοιράσει εφαρμογές (application sharing) ή να προβάλει στους απομακρυσμένους χρήστες κάποια παρουσίαση που έχει προετοιμάσει. Το προβολικό θα στερεωθεί στην οροφή, σε κατάλληλη θέση, από άποψη απόστασης και ευθυγράμμισης, σε σχέση με την επιφάνεια προβολής.

 

 Αίθουσα Studio Τηλεδιάσκεψης

 

Η ακουστική επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω συστήματος ασυρμάτων μικροφώνων. Η έξοδος του μίκτη του συστήματος ασυρμάτων μικροφώνων θα συνδέεται με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης.

Από πλευράς καλωδίωσης, υπάρχουν οι εξής σταθερές συνδέσεις: η κάρτα γραφικών του προσωπικού υπολογιστή με τη μία VGA είσοδο του προβολικού και η κύρια έξοδος του συστήματος τηλεδιάσκεψης με τη μια video είσοδο του τηλεοπτικού δέκτη. Θα υπάρχει, κοντά στα γραφεία, καλώδιο VGA ελεύθερο, του οποίου το δεύτερο άκρο θα είναι συνδεδεμένο στη δεύτερη VGA είσοδο του προβολικού.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

Η αίθουσα τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφηκε παραπάνω, θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν τηλεσυνεδρίες υψηλής ποιότητας πάνω από δίκτυα TCP/IP, ISDN ή και συνδυασμούς τους. Η εφαρμογή θα είναι δυνατό να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφή δικτύου (LAN, WAN, VPN κ.λ.π.) και πάνω από όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που διαθέτει ήδη ο ανάδοχος (IP, ISDN, xDSL, ATM, κ.λ.π.). Μέσα από αυτή οι χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα, ήχο και εικόνα σε ένα εύκολο στην χρήση περιβάλλον δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον τηλε-συνεργασίας.
Οι βασικές λειτουργίες που θα παρέχονται στους χρήστες είναι :

 • Τηλεδιάσκεψη (audio/video-teleconferencing). Οπτικοακουστική επικοινωνία υψηλής ποιότητας (30 frames/sec και άνω)
 • Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ
 • Μεταφορά αρχείων (application sharing)
 • Διαμοίραση εφαρμογών(application sharing) σε πραγματικό χρόνο
 • Χρήση ασπροπίνακα (whiteboard)
 • Συζήτηση με χρήση κειμένου (chatting)

Δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές Video Player/Recorder. Οι συσκευές βίντεο χρησιμοποιούνται για την προβολή οπτικοακουστικού υλικού που είναι αποθηκευμένα σε βιντεοκασέτες καθώς και για την καταγραφή μίας τηλεδιάσκεψης (η σύνδεση τους γίνεται πολύ  εύκολα με το codec του συστήματος τηλεδιάσκεψης).
Επιλογή του bandwidth διασύνδεσης (ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σε ταχύτητες από 128Kbps εώς 1.5Μbps) κ.λ.π. Σε περίπτωση υλοποίησης της Υπηρεσίας πάνω από το ISDN επιλογικό δίκτυο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει bandwidth τουλάχιστον 384 Kbps.


 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Ο εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από την είσοδο της αίθουσας (αποφεύγεται η πιθανότητα, κάποιος να διακόψει την τηλεδιάσκεψης με την είσοδο του στην αίθουσα).
Η αίθουσα θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από εξωτερικούς θορύβους (π.χ. ασανσέρ, μηχάνημα φωτοτυπίας, reception desk κ.λ.π.). Η μοκέτα στο πάτωμα καθώς και η ηχομόνωση της αίθουσας βοηθούν στη μείωση των θορύβων.
Θα αποφεύγονατι τα έντονα χρώματα, όπως το κόκκινο ή το λευκό. Τα ιδανικά χρώματα είναι μεσαίες αποχρώσεις του μπλε, πράσινου και ανοικτού γκρι.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η θέση σε λειτουργία θα γίνει από εξειδικευμένους τεχνικούς του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 8ωρη εκπαίδευση μετά την εγκατάσταση και παραλαβή, στους χώρους του Φορέα, από εξειδικευμένους τεχνικούς του. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών και χρήση του συστήματος Τηλεδιάσκεψης σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο εξοπλισμό ούτως ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη, καθώς και αντιμετώπιση προβλημάτων. Η εκπαίδευση θα γίνει σε 3 άτομα που θα επιλεγούν από τον Φορέα στο χώρο που θα εγκατασταθούν τα συστήματα τηλεδιάσκεψης.

 

Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη

 

Ο ανάδοχος της Νησίδας αναλαβάνει να παρέχει Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των studio Τηλεδιάσκεψης μέσω εξειδικευμένων συνεργείων. Εδικότερα για την υποστήριξη των συστημάτων Τηλεδιάσκεψης Tandberg 880 ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Χρόνος ανταπόκρισης 2 ώρες

 

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης 4 ώρες

 

Στις περιπτώσεις που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί στον ανωτέρω χρόνο ο ΟΤΕ θα παρέχει αντίστοιχες συσκευές ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτουμένη διαθεσιμότητα εξοπλισμού στον χώρο σας για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης