Πιστοποίηση λειτουργικότητας και έλεγχος αποδοχής εγκατάστασης