Προνομιακό Πακέτο Χρέωσης για την Εξωτερική Τηλεφωνία (off-net) σε όλους του Φορείς της Νησίδας 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ