11η Ενημερωτική Ημερίδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην Κοζάνη για τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας