Αναβάθμιση του Internet της Νησίδας 3 στα 300 Mbps